Gruppi Elettrogeni

Gruppo elettrogeno 220V Q6500


COD: 167GH000004


Chiedi Informazioni

Gruppo elettrogeno 220V Q6500 5KWContinuo 6,5kw spunto
58kg 64 x 53 x 53cm